Operation Flow

 

FlowAccess

FlowAccessTM ger dig tillgång till Entiros drift- och supportorganisation. Eftersom alla verksamheter har  olika behov har du valet mellan tre olika accessnivåer: silver, guld och platina. Beroende på vald nivå varierar din tid för när du kan få hjälp, hur snabbt du får svar på dina ärenden samt hur många namngivna personer i din organisation som har access.

Oavsett vilken nivå du väljer så får du alltid tillgång till samma erfarna team av supportspecialister inom integration.

Leverabler:

 • tillgång till Entiros supportorganisation via telefon, e-post eller ticket
 • ärendehanteringssystem
 • upp till 3 namngivna kund-kontaktpersoner beroende på vald nivå
 • tillgänglighet 24/7 för platina-nivån
 • maximal svarstid = 1 timma för platina-nivån
 

 

 

FlowSupport

När vi på Entiros pratar om FlowSupportTM menar vi stöd för direkt affärsstödjande flöden. För många av våra kunder rör det sig om affärskritiska processer som inte får avstanna. Kontinuerligt bygger vi på den kunskapsdatabas om just dina flöden för att hela tiden öka affärsförståelsen och på så vis öka kundnyttan.

Med FlowSupportTM får du precis den hjälp du behöver. Vi har valt att erbjuda tre nivåer: silver, guld och platina. Från enkel monitorering av dina affärsprocesser till end-2-end support där vi tar fullt ansvar för att informationen flödar fritt i din integrationslösning.

Leverabler:

 • händelsehantering beroende på vald nivå
 • incidenthantering beroende på vald nivå
 • uppbyggnad av kunskapsdatabas per flöde
 • Veckovis, manuell genomgång av flödesloggarna
 

 

 

FlowInfrastructure

FlowInfrastructureTM är Entiros tjänsteprodukt för drift av integrationsplattformar. I dagsläget är vi specialiserade på MuleSofts Anypoint Platform. För att hela tiden öka kundnyttan i form av snabbare och effektivare hjälp bygger vi kontinuerligt på den kunskapsdatabas som är unik för just de noder som du använder.

Med FlowInfrastructureTM får du precis den hjälp du behöver. Vi har valt att erbjuda två nivåer: guld och platina, där tillgängligheten och de veckovisa genomgångarna av loggarna är det som skiljer. Vi tar fullt ansvar för att informationen flödar fritt i din integrationslösning.
 

Leverabler:

 • händelsehantering beroende på vald nivå
 • incidenthantering beroende på vald nivå
 • uppbyggnad av kunskapsdatabas per nod
 • Veckovis, manuell genomgång av nodloggarna
 • Månatligt rapporteringsmöte
 • Monitorering av releaser och säkerhetspatchar för Mule ESB
 • Självbetjäningsfunktioner för monitorering, loggning och ticketing
 

 

 

FlowMaintenance

Många av våra kunder använder sig av FlowMaintenanceTM inom ramen för vårat drifterbjudande. Anledningen är att vår drift och supportorganisation är väldigt kostnadseffektiv när det gäller att göra små ändringar eller förbättringar i våra kunders integrationslandskap. Återigen är det vår affärsförståelse som särskiljer oss och bidrar till snabb kundnytta.

FlowMaintenanceTM är tänkt att användas för mindre ändringshantering och begäran om process-förbättring.

Leverabler:

 • kostnadseffektiv ändringshantering enligt en väl definierad process