MuleSoft

Ross Mason CTO and founder of MuleSoft Pic courtesy of MuleSoft

MuleSoft

MuleSoft erbjuder den mest använda integrationsplattformen för integration av SaaS och företagsapplikationer i molnet och på backen.

Med den enorma mängd av moln och mobila tjänster som har kommit under de senaste åren står företagen inför ett val, att antingen leva med en överväldigande mängd anslutningspunkter eller ta tillfället i akt och skaffa sig konkurrensfördelar. MuleSofts erbjuder företag lösningar för att enkelt koppla samman disparate SaaS-system, mobila och stationär system både inom och utanför företaget. Grundfilosofin är att det skall var lätt att ansluta systemen till varandra. I sin enkelhet hjälper det företagen att utnyttja den befintliga kraften i sina system genom integration.

Mule-projektet startades som open source inititativ av Ross Mason, VP Product Strategy på MuleSoft. Stor vikt lades på enkelhet för utvecklare, flexibilitet och återanvändning av komponenter. Resultatet blev ett nytt angreppsätt som bygde mer på att sätta samman komponenter än på repetitiv kodning. Utvecklare världen över blev lyriska och idag räknar man med över 150.000 medlemmar i Mule community. 

Nu gör MuleSoft om bravaden med att skapa nästa generations integrationsverktyg i Anypoint™ Platform som tillåter företag att integrerar och transformera sin affärsmodell.

Idag används MuleSofts produkter av tusentals företag som bearbetar miljarder transaktioner per dag, vid branschledande bolag som Walmart, MasterCard, Nokia, Nestlé, Honeywell och DHL där man integrerar mot ledande SaaS-leverantörer som Salesforce.com, NetSuite, Workday, Intuit och Zuora.

MuleSoft har sitt huvudkontor i San Francisco. Företaget är privatägt och finansieras av riskkapital sedan juli 2006.

 AnyPoint Platform

Den enda heltäckande plattformen för SOA, SaaS och APIer.

 

Framgångsrik integration

Framgångsrika företag är integrerade företag. Är du integrerard får du smartare insikter, smidigare processer samt starkare partner och kundrelationer.

Integrationsbehoven är enorma

Den mobila revolutionen, explosionen av big data och den lavinartade tillväxten av molntjänster har skapat ett enormt behov av integration. De bolag som lyckas att knyta samman och dra nytta av alla dessa fenomen kommer att vara vinnarna.

Integrera allt på en och samma plats

Anypoint Platform är framtaget med fokus på enkelhet. Det är den enda heltäckande integrationsplattformen för SOA, SaaS och APIer. Anypoint Platform ger dig friheten att integrera vad du vill och när du vill oavsett om det är på backen eller i molnet.

 

Mer information finner du på www.mulesoft.com