LIDER NI AV INEFFEKTIVITET, DOLDA
KOSTNADER OCH INLÅSNINGAR?

Avskärmade system, kallas oftast för informationssilos och kräver resurser för manuell import/export. ”Snabba lösningar” genom punktintegrationer av olika systemleverantörer ger över tiden det vi kallar spaghettiintegration - en svårförändrad miljö med brist på ägarskap.

Den sortens miljö innebär ofta dolda driftskostnader, brandsläckningar och bortprioriterad nyutveckling som drabbar verksamheten. Känner du igen dig?

LÄS MER OM TEKNIKEN OCH VÅR INTEGRATIONSMETODIK

LÖSNINGEN ÄR
ÖPPNA INTEGRATIONSFLÖDEN

Systemintegration är ett av de effektivaste medlen för att få ut mer av dina gjorda IT-investeringar. Frigör information, öka funktionalitet, effektivisera processer och förläng livslängden på dina befintliga system genom att integrera dem på rätt sätt.

Genom att använda en service orienterad arkitetur (SOA) eller Mikrotjänster uppnår du en öppen, strukturerad och återanvändbar integrationslösning

En framtidssäker lösning för integration som dessutom ger:
 • Bättre spårbarhet - genom en central hantering av informationsflöden och dess historik
 • Bättre nulägesbild - genom ökad struktur och transparens i informationsflöden
 • Bättre målbild - genom en samlad bild av nyckeldata och statistiska data

LÄS MER OM FRAMTIDSSÄKRA INTEGRATIONSLÖSNINGAR

FRAMTIDSSÄKER INTEGRATION GER
FLERA KONKURRENSFÖRDELAR

Framtidssäker integration i din IT-miljö ger dig flera konkurrensfördelar, som ökad effektivitet - genom återanvändning och automatisering mellan system. Kombinationer och synergier mellan integrerade system bäddar för mer innovativa lösningar. Integration ger även ökad kravuppfyllnad - genom tillgängliga och korrekta helhetsbilder av data mellan system.

Sammantaget skapar integration kortare ledtider, korrekta beslut och lägre kostnader - vilket ger dig ökad lönsamhet.

KOM IGÅNG MED FRAMTIDSSÄKER INTEGRATION

1/3
...snabbare integrationsleverans genom återanvändning (30%*) av komponenter med hjälp av en integrationsplattform
Stop coding   
Start configuring
3X
...snabbare affärsåtaganden
genom Flow-återanvändning
i en API-fokuserad integrationsarkitektur
Stop P2P integrations
Start service reuse
360°
...full kontroll över integrationers livscykel tack vare strategi, leverans och drift från en heltäckande integrationspartner
Stop lonely heroes
Start partnership
24H
...vi svarar på förfrågan
inom 24 timmar
KONTAKTA OSS IDAG
Stop worrying
Let’s integrate

VARFÖR BEHÖVS INTEGRATION?

Det finns många anledningar till integration av IT-lösningar. Nedan ges några. Var finns era behov? Låt oss hjälpa er att identifiera era behov och ge en rekommendation.
DIREKTA BEHOV I PROJEKT DÄR SYSTEM INFÖRS ELLER FÖRÄNDRAS
 • Cloud integration - Anslut en molntjänst
 • Application integration - Anslut ett system
 • Partner integration - Anslut en kund, leverantör eller partner
EXEMPEL
Ett CRM-system i molnet kräver att kunder, order, leads, produkter, priser, fakturor, m.m. integreras med t.ex. PIM (produktystem) och centrala affärssystem.
DIREKTA BEHOV I EN VERKSAMHET FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT
 • Efficiency integration - Effektivisering av informationshanteringen mellan olika system
 • Innovation integration - Nya tjänster och lösningar genom synergier mellan system
 • Compliance integration - Rapporting och databehandlingskrav mellan system och parter
EXEMPEL
En e-shop för försäljning via nätet kräver att lagernivåer, produkter, priser, order, leveransinfo, m.m. integreras med t.ex. WMS (warehouse) och centrala affärssystem.
LÅNGSIKTIGA BEHOV I EN VERKSAMHET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
 • Reusable integration - Återanvänd integrationer och förläng livet på befintliga system
 • Green integration - Integrationer som sparar energi, till exempel genom att ersätta transporter
 • Open integration - Integrationer med öppna standards som undviker inlåsningar
EXEMPEL
Ett centralt affärssystem kan behållas längre och uppgraderas mer flexiblet då det är öppet integrerat med kringsystem - t.ex. ett kompletterande inköpssystem.

NÅGRA EXEMPEL PÅ AFFÄRSNYTTA

Starz
Volvo CarsVOLVO CARS

- Entiros gav oss en utmärkt grund för vårt beslut i valet av API Manager för Volvo Cars. Deras kompetens inom integrationsområdet gav utvärderingen både bredden och det djup som behövdes, säger Mattias Liljenberg, Integration Center Service Owner på Volvo Cars.
Ladda hem hela kundcaset med Volvo Cars

Resultaten som uppnåtts med Entiros som strategisk rådgivare var:

 • En grundlig utvärdering av olika API Managers på marknaden
 • En vägd heat map med poäng från de involverade leverantörerna
 • En tydlig rekommendation om vilken som skulle passa just Volvo Cars bäst
Kundreferens GANTGANT

- Vi har gått från röra och virrvarr i vår IT till strukturerad och lättillgänglig information som gör att GANT står starkt rustat för framtiden säger Carl Borg, global IT-manager på GANT.
Ladda hem hela kundcaset med GANT

Några av resulaten som uppnåtts med MuleSoft Anypoint Platform är:

 • 20-50 % lägre utveckling- och driftkostnader för integration
 • Snabbare utrullning av nya system
 • Ökad informationstillgänglighet och flexibilitet
GANT
Schibsted
Kundreferens SchibstedSCHIBSTED

- Mediavärlden förändras i allt snabbare takt, att ha en snabb ”Time to market” är en kritisk framgångsfaktor. Behovet av att enkelt kunna byta ut och introducera nya IT-tjänster ökar ständigt, säger Anette Källgren, CRM-arkitekt Schibsted.
Ladda hem hela kundcaset med Schibsted

Resultaten som uppnåtts med Entiros som integrationspartner är:

 • Ett flexibelt integrationscenter
 • Snabbare anslutning mellan koncernens IT-system
 • En skalbar och robust integrationslösning för hela Schibsted-koncernen
Kundreferens KeolisKEOLIS

- Resan hittills med Entiros som vår integrationspartner har varit både välstrukturerad och mycket positiv. Vi har en vision om att vår integrationslösning skall bli informationsnavet för hela Keolis. Entiros möjliggör det för oss, säger Otto Dyberg, CIO Keolis.
Ladda hem hela kundcaset med Keolis

Resultatet av Entiros som integrationspartner är bland annat:

 • Stor skalbarhet och flexibilitet
 • Snabbare utrullning av nya system
 • 20-50 procent lägre utveckling- och driftkostnader
Keolis
Starz
StarzPLAYCO / STARZ

- Eftersom vi lanserar vår tjänst i en mycket konkurrensutsatt miljö måste vi ta hjälp av de bästa experterna och den främsta tekniken för att lyckas, säger SaleemBhatti, CIO Playco Ltd.
Ladda hem hela kundcaset med Playco

Resultaten av en avancerad API-lösning i molnet:

 • 50+ integrationer levererade på 6 månader
 • Snabb upprampning av kapacitet vid utrullning av nya marknader
 • API ekosystem som driver tillväxt

BÖRJA INTEGRERA SMART

Grattis, du har hittat en riktig integrationspartner. Vi hjälper dig att framtidssäkra din IT-miljö.

 • Vi är specialiserade på systemintegration och kan erbjuda en best-practice-lösning
 • Vi är informationssystemsoberoende och kan ge strategisk rådgivning på helheten
 • Vi är nordens ledande partner till MuleSoft, skaparna av MuleSoft Anypoint Platform

KLICKA HÄR FÖR ATT BÖRJA INTEGRERA SMART

Fördelar med systemintegration

Systemintegration är ett av de effektivaste medlen för att få
ut mer av dina gjorda IT-investeringar. Frigör information, öka
funktionalitet, effektivisera processer och förläng livslängden
på dina befintliga system genom att integrera dem på rätt sätt.

Genom att använda en service orienterad arkitetur (SOA) eller
Mikrotjänster uppnår du en öppen, strukturerad och återanvändbar 
integrationslösning.

Med hjälp av en integrationspartner kan du dessutom uppnå
följande effekter:

• 30% lägre kostnader för integration i projekt
• 20% lägre kostnader för applikationsutveckling
• 30-50% lägre kostnader genom återanvändning

Läs mer om hur vi ser på systemintegration via
länkarna ovan.

 

Affärsnyttan

Fördelarna med öppen integration >>

Affärsnytta

Lösningen

Öppen integration i ett nötskal >>

Lösningen

Tekniken

Under huven på lösningen >> 

Tekniken