Kundcase - Schibsted

För att möta den moderna mediekonsumentens behov, krävs en IT-miljö som är flexibel och skalbar. 2010 bildades därför Schibsted Centralen (ett shared service center), med syfte att koordinera och konsolidera IT-plattformar inom koncernen, samt att bygga upp kompetens inom strategiskt viktiga områden.

-Kraven på en samlad och enhetlig kontakt med exempelvis Svenska Dagbladet, ledde till att vi där tog ett helhetsgrepp kring vår kunskap om kunden, säger Anette Källgren, CRM-arkitekt på Schibsted Centralen. För Svenska Dagbladet, införde vi då Salesforce som ett nytt CRM-system (Customer Relationship Management) för att hantera all kunddata.

-I samband med implementeringen behövde vi integrera Salesforce till ett antal befintliga system. Vi började med ett par punkt-till-punkt-integrationer, innan vi drog i handbromsen och i stället tittade på en ESB-lösning (Enterprise Service Bus). I och med att vi servar hela koncernen med IT, så ville vi ha en integrationslösning som var skalbar och återanvändningsbar, och då är det en ESB som gäller. I detta skede kom vi i kontakt med Entiros, som med sin kompetens och sitt produkterbjudande, framförallt inom drift, har hjälpt oss dit där vi är idag.

-Vi sökte efter en ESB-lösning som skulle kunna fungera i hela koncernen, både nu och i framtiden. Valet föll på Mule ESB, eftersom det är en enkel, komplett och kraftfull plattform där vi snabbt kunde genomföra det första projektet.

Ladda ner och läs hela kundcaset här.