Om Entiros | Entiros Integrations - Systemintegration ger potentialen

Om Entiros

Vilka? Vad? Var? 

 
 • Entiros är ett innovativt och expansivt företag som är helt inriktat på systemintegration
 • Integrerar informationssystem med innovativa lösningar baserat på beprövad teknik
 • Utvecklar molnbaserade lösningar och driver utvecklingen inom systemintegration
 • Levererar lösningar till svenska och internationella kunder inom olika branscher
 • Tar totalansvar från förstudie till drift och support
 • Arbetar för långsiktiga relationer med kunder och partners
 • Är ledande partner i Norden till MuleSoft
 • Har våra rötter i Småland och huvudkontoret i natursköna Tranås
 • Drivs av våra molntavlor

Entiros Molntavlor är våra ledstjärnor. De utgör grunden för hur vi skall utveckla företaget,
våra medarbetare, vårt kunderbjudande och våra partnerskap.

 

Entiros Molntavlor

"Enable openness" 

Entiros Mission beskriver grundsyftet med företaget och vår verksamhet. Öppenhet är kärnan i Entiros och syftet med det vi gör. Våra lösningar skapar öppna lösningar mellan verksamheter, system och medarbetare. Öppenhet bygger på fyra grundprinciper

 • Collaboration (Samarbete)
  Samarbete möjliggör bättre lösningar, genom att varje del bidrar med det den är bäst på, ’Best of breed’
   
 • Transparency (Transparens)
  Transparens möjliggör snabbare och bättre beslut, genom att vi vid varje tillfälle har tillgång till bästa möjliga information
   
 • Sharing (Delning)
  Delning av information, lösningar, dokumentation, etc. medför att man får tillbaka förbättringsförslag, nya lösningar, mm. Open source-världen bygger på öppenhet och delning
   
 • Empowerment (Självbestämmande)
  Handlar om individens och gruppens möjlighet att påverka sin egen situation. Delarna stärker varandra om individer och grupper kan ta egna beslut baserat på förutsättningar, nuläge och mål.

"Entiros värdegrund bygger på Kundnytta, Ärlighet och Kompetens"

 • Kundnytta - Allt vi gör skall tillföra direkt eller indirekt kundnytta

 • Ärlighet - Vi skall vara ärliga internt, mot våra kunder och mot våra partners

 • Kompetens - Kompetens skall genomsyra allt vi gör

Entiros företagskultur och värderingar skall präglas av

 • Personligt engagemang och professionalism

 • Hjärta och själ i det vi gör

 • Jämlikhet och prestigelöshet

 • Öppenhet

 • Tänka positivt – se möjligheter

 • HA KUL på jobbet!

"Entiros skall vara ledande Norden inom integration av informationssystem och affärsprocesser "

Vår vision är vår långsiktiga målbild
 

"Entiros skall baserat på resurser, metodik och teknik för integration av informationssystem, utveckla och leverera öppna integrationslösningar till företag i Norden"

Vår affärsidé beskriver vårt erbjudande, till vem det riktar sig och hur vi levererar.

"Entiros vill nå eller överträffa kundens förväntningar i våra leveranser"

Vi erbjuder våra kunder den effektivaste lösningen för integration av informationssystem och affärsprocesser baserat på

Funktion   -   Möta kundens behov
Prestanda   -   Kapacitet, tillgänglighet
Säkerhet   -   Datasäkerhet, driftssäkerhet, standards, support
Flexibilitet   -   Upp/nedskalning, inhouse/moln, leveransflexibilitet
Utveckling   -   Tekniskt innovativa men säkra lösningar
Partnerskap   -   Partnerskap med tekniskt ledande leverantörer
Kostnad    -   Totalkostnad över lösningens livslängd (TCO)

"Entiros driver utvecklingen inom integration med innovativa lösningar baserat på beprövad teknik"

Entiros tekniklöfte/kunderbjudande bygger på

 • Säkra och tekniskt innovativa lösningar

 • Flexibla och skalbara lösningar

 • Löpande utveckling för att behålla försprånget mot våra konkurrenter

 • Resurseffektivt projektgenomförande

"Entiros vill erbjuda en optimal symbios mellan medarbetarens och företagets utveckling"

Entiros personallöfte bygger på att vi skall anställa och utveckla nyckelkompetens genom att erbjuda

 • Personlig kompetensutveckling

 • Ett aktivt och närvarande ledarskap

 • En attraktiv arbetsmiljö

 • Flexibilitet i när, var och hur vi arbetar

 • Balans mellan arbete-familj-fritid

 • Personlig hälsa och friskvård

 • Verka för mångfald

 • Skapa partnerskap för ’dubblerade resurser’ (som tar rygg på våra nyckelresurser)

Entiros kompetensutveckling bygger på

 • Individuella utvecklingsplaner

 • Kompetensöverföring mellan medarbetare/kunder/partners

 • Samarbete med tekniskt ledande partners

 • Egen utveckling av applikationer och kunderbjudande

Personlig utveckling bygger på

 • Mastership/Mastery, möjligheten att utvecklas och bli bäst inom sitt område och agera auktoritet inom visa frågor

 • Personal Development/Autonomy, möjligheten att få jobba självständigt och lösa uppgiften på sitt sätt

 • Service above self/Purpose, att känna ett högre syfte med det vi gör enligt vår Mission

Entiros personifieras av

 • Kallt huvud

 • Varmt hjärta

 • Rena händer

 • Bra magkänsla

 • Snabba fötter

"Entiros är en innovativ, kompetent och teknikoberoende integrationspartner"

Entiros strävar efter att bygga in följande kundupplevda värde i vårt varumärke

 • Rötter i Småland

 • Öppenhet

 • Kundnytta

 • Innovativitet – utvecklande

 • Trygghet

 • Flexibel – effektiv

 • Utveckling – för våra medarbetare, kunder och partners

"Entiros tar vårt samhällsansvar för en långsiktigt hållbar utveckling"

Hållbar utveckling, CSR (Corporate social responsability), innebär för Entiros att vi tar aktivt ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Entiros skall undvika onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser vi förfogar över. Entiros skall bistå goda syften och ändamål genom att aktivt ge bidrag till sociala projekt.

Entiros etikpolicy innebär att vi skall arbeta med integritet och respekt i allt vi gör

 • Visa respekt för kunder, medarbetare och affärspartners
 • Ta avstånd från alla former av korruption
 • Vara klimatsmarta och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle
 • Följa gällande lagar och förordningar
 • Låter individen ta initiativ till förbättringar