PUNKTLÖSNINGAR
SKAPAR NYA PROBLEM

Integration mellan olika system innebär att deras egenskaper skall bryggas:
 • Olika tekniska anslutningar (HTTP, WS, JMS, FTP, osv)
 • Olika dataformat (XML, CSV, osv) och standards (OAGIS, SWIFT, EDIFACT, osv)
 • Olika processer (synkront/asynkront, events, triggers, tidsstyrningar, osv)
 • Olika säkerhet (IPSec, HTTPS, WS-Security, tokens, osv)
 • Olika felhantering (exceptions, rollbacks, transaktionshantering, övervakning, larm osv)
 • Olikadriftmodeller (inhouse, cloud, outsourced osv)


En ”quick fix” mellan två system kan till en början framstå som en bra lösning. Över tid kan den däremot skapa problem i drift med instabilitet, problem med skalbarhet samt personberoenden som gör lösningen svår att förändra.

Många integrationer skapar även en tuff situation för IT-avdelningen som måste hantera ett virrvarr av lösningar där en förbättringsåtgärd endast kan tillämpas på en eller ett par av alla integrationer.

LÖSNINGAR MED ÖPPEN
TEKNIK OCH FLEXIBEL DRIFT

En bra integrationslösning klarar alla baskrav och har dessutom egenskaper för utökade fördelar:
 • Verktyg för översikt av integrationer med status och spårbarhet
 • Möjligheten till iPaas (integration platform as a service) i molnet
 • Kombinerade och bryggade driftmodeller (inhouse + iPaaS = hybrid)
 • Återanvändbara komponenter - teknik, dokumentation, metoder
 • Lösning byggd på öppna standards och öppen källkod - undviker vendorlockin
 • Lösning med möjlighet till support och helhetsansvar

STANDARDISERAD INTEGRATIONSTEKNIK
- ÅTERANVÄNDBARA KOMPONENTER

När en enda integrationslösning konfigureras med beprövade komponenter minskar kostnaden för integrationen med i snitt 30% (Forrester, 2011). När integrationen sedan går i drift kommer den stora besparingen i form av stabilitet och förutsägbarhet. Detta ger möjligheten att fokusera på värdeskapande funktioner för nöjda systemanvändare framför ”rördragning” mellan systemen.

BÖRJA INTEGRERA SMART

Grattis, du har hittat en riktig integrationspartner. Vi hjälper dig att framtidssäkra din IT-miljö.

 • Vi är specialiserade på systemintegration och kan erbjuda en best-practice-lösning
 • Vi är informationssystemsoberoende och kan ge strategisk rådgivning på helheten
 • Vi är nordens ledande partner till MuleSoft, skaparna av MuleSoft Anypoint Platform

KLICKA HÄR FÖR ATT BÖRJA INTEGRERA SMART

Tekniken

Punktlösningar skapar nya problem

Integration mellan olika system innebär att deras egenskaper skall bryggas:

 • Olika tekniska anslutningar (HTTP, WS, JMS, FTP, osv)
 • Olika dataformat (XML, CSV, osv) och standards (OAGIS, SWIFT, EDIFACT, osv)
 • Olika processer (synkront/asynkront, events, triggers, tidsstyrningar, osv)
 • Olika säkerhet (IPSec, HTTPS, WS-Security, tokens, osv)
 • Olika felhantering (exceptions, rollbacks, transaktionshantering, övervakning, larm osv)
 • Olika driftmodeller (inhouse, cloud, outsourced osv)

En "quick fix" mellan två system kan till en början framstå som en bra lösning. Över tid kan den däremot skapa problem i drift med instabilitet, problem med skalbarhet samt personberoenden som gör lösningen svår att förändra.

Många integrationer skapar även en tuff situation för IT-avdelningen som måste hantera ett virrvarr av lösningar där en förbättringsåtgärd endast kan tillämpas på en eller ett par av alla integrationer.

Lösningar med öppen teknik och flexibel drift

En bra integrationslösning klarar alla baskrav och har dessutom egenskaper för utökade fördelar:

 • Verktyg för översikt av integrationer med status och spårbarhet
 • Möjligheten till iPaas (integration platform as a service) i molnet
 • Kombinerade och bryggade driftmodeller (inhouse + iPaaS = hybrid) 
 • Återanvändbara komponenter - teknik, dokumentation, metoder
 • Lösning byggd på öppna standards och öppen källkod - undviker vendor lockin
 • Lösning med möjlighet till support och helhetsansvar

 

Standardiserad integrationsteknik - återanvändbara komponenter

När en enda integrationslösning konfigureras med beprövade komponenter minskar kostnaden för integrationen med i snitt 30% (Forrester, 2011). När integrationen sedan går i drift kommer den stora besparingen i form av stabilitet och förutsägbarhet. Detta ger möjligheten att fokusera på värdeskapande funktioner för nöjda systemanvändare framför "rördragning" mellan systemen.