HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
PÅ EN KOMPLEX IT-MILJÖ

En av förutsättningarna för fungerande verksamheter är att få tillgång till rätt information, på rätt plats vid rätt tidpunkt. I gråzonen mellan IT-system skapas utmaningar för att uppfylla dessa krav. En genomsnittlig verksamhet spenderar ca 70% av sin IT-budget på att hålla driften rullande på existerande lösningar (Gartner, 2010).

I hög grad beror detta på komplexiteten som skapas av teknikarv och ansvarsglapp mellan system. Konkreta sympton blir svårigheter att förändra, dolda kostnader och risker i personberoenden. Finns det en lösning?!

ÅTERANVÄNDBARA LÖSNINGAR
FÖR DIN IT-MILJÖ, MOLNET OCH PARTNERS

En bra lösning för integration tar ett helhetsgrepp på utmaningen:
 • Rätt kompetenser och ansvarsmodell - samarbete med en oberoende integrationspartner
 • Rätt teknik och arkitektur - val av standardiserade lösningar framför kodning
 • Rätt metod och koordination - situationsanpassad användning av beprövade metoder

En framtidssäker teknisk lösning kännetecknas av att den funktionellt och icke-funktionellt klarar både dagens och morgondagens krav:

 • Trygg och skalbar - en robust lösning med ökning av prestanda och kapacitet vid behov
 • Effektiv och snabb - integrationsleveranser med färdiga komponenter baserade på standards, konfiguration istället för kodning
 • Flexibel och öppen - flexibel för alla typer av integrationer, minskade leverantörsberoenden genom flexibla byten av system
 • Säker och modern - en lösning som klarar att brygga din IT-miljö med tjänster i molnet och affärspartners IT-miljöer

Väljer man en integrationslösning som uppfyller kraven ovan skapas en möjlighet till återanvändning. Det gör verksamheten framtidssäker samtidigt som man får en enhetlig struktur på alla informationsflöden.

EN ORGANISK LÖSNING
UNDVIK STORA INVESTERINGAR

Undvik stora initiala investeringar i integrationslösningar som klarar allt - börja istället med det som behövs och utöka sedan stegvis då behoven uppstår.

En bra integrationslösning klarar att brygga vitt skilda system på ett standardiserat och enkelt sätt - då du behöver det!

BÖRJA INTEGRERA SMART

Grattis, du har hittat en riktig integrationspartner. Vi hjälper dig att framtidssäkra din IT-miljö.

 • Vi är specialiserade på systemintegration och kan erbjuda en best-practice-lösning
 • Vi är informationssystemsoberoende och kan ge strategisk rådgivning på helheten
 • Vi är nordens ledande partner till MuleSoft, skaparna av MuleSoft Anypoint Platform

KLICKA HÄR FÖR ATT BÖRJA INTEGRERA SMART

Lösningen

Höga förväntningar på en komplex IT-miljö

En av förutsättningarna för fungerande verksamheter är att få tillgång till rätt information, på rätt plats vid rätt tidpunkt. I gråzonen mellan IT-system skapas utmaningar för att uppfylla dessa krav. En genomsnittlig verksamhet spenderar ca 70% av sin IT-budget på att hålla driften rullande på existerande lösningar (Gartner, 2010). I hög grad beror detta på komplexiteten som skapas av teknikarv och ansvarsglapp mellan system. Konkreta sympton blir svårigheter att förändra, dolda kostnader och risker i personberoenden. Finns det en lösning?! Läs vidare längre ned...

Återanvändbara lösningar för din IT-miljö, molnet och partners

En bra lösning för integration tar ett helhetsgrepp på utmaningen:

 • Rätt kompetenser och ansvarsmodell - samarbete med en oberoende integrationspartner
 • Rätt teknik och arkitektur - val av standardiserade lösningar framför kodning
 • Rätt metod och koordination - situationsanpassad användning av beprövade metoder

En framtidssäker teknisk lösning kännetecknas av att den funktionellt och icke-funktionellt klarar både dagens och morgondagens krav:

 • Trygg och skalbar - en robust lösning med ökning av prestanda och kapacitet vid behov
 • Effektiv och snabb - integrationsleveranser med färdiga komponenter baserade på standards, konfiguration istället för kodning
 • Flexibel och öppen - flexibel för alla typer av integrationer, minskade leverantörsberoenden genom flexibla byten av system
 • Säker och modern - en lösning som klarar att brygga din IT-miljö med tjänster i molnet och affärspartners IT-miljöer 

Väljer man en integrationslösning som uppfyller kraven ovan skapas en möjlighet till återanvändning. Det gör verksamheten framtidssäker samtidigt som man får en enhetlig struktur på alla informationsflöden.

En organisk lösning - undvik stora investeringar

Undvik stora initiala investeringar i integrationslösningar som klarar allt - börja istället med det som behövs och utöka sedan stegvis då behoven uppstår. 

En bra integrationslösning klarar att brygga vitt skilda system på ett standardiserat och enkelt sätt - då du behöver det!