Affärsnyttan

Ineffektivitet, dolda kostnader och inlåsningar

Avskärmade system, kallas oftast för informationssilos, kräver resurser för manuell import/export.

"Snabba lösningar" genom punktintegrationer av olika systemleverantörer ger över tiden det vi kallar spaghettiintegration - en svårförändrad miljö med brist på ägarskap.

Dolda driftskostnader, brandsläckningar och bortprioriterad nyutveckling drabbar verksamheten.
Känner du igen dig?

Ge oss 60 sekunder av din tid, så får du lösningen...

Lösningen är öppna informationsflöden på rätt sätt

Integrationer utförda på rätt sätt tar fram potentialen i din IT-miljö: 

  • Ökad informationsnytta genom delning av information mellan system
  • Ökad livslängd för system genom samarbete mellan systemen
  • Ökade möjligheter genom enkelheten i nya/ändrade verksamhetsflöden

En framtidssäker lösning för integration ger dessutom:

  • Bättre spårbarhet - genom en central hantering av informationsflöden och dess historik
  • Bättre nulägesbild - genom ökad struktur och transparens i informationsflöden
  • Bättre målbild - genom en samlad bild av nyckeldata och statistiska data

Konkurrensfördelar

Framtidssäker integration i din IT-miljö ger dig konkurrensfördelar:

  • Ökad effektivitet - genom återanvändning och automatisering mellan system
  • Ökad innovation - genom kombinationer och synergier mellan system
  • Ökad kravuppfyllnad - genom tillgängliga och korrekta helhetsbilder av data mellan system

Sammantaget skapar integration kortare ledtider, korrekta beslut och lägre kostnader
- vilket ger dig ökad lönsamhet.